ประกาศผลอย่างยิ่งใหญ่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กับงานประกวดวงดนตรีสากลร่วมสมัยระดับประเทศในโครงการ “บทเพลงรักแห่งแผ่นดิน” ซึ่งกองทัพบก ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 ภายใต้แนวคิด “๑ ทศวรรษ ร้องบรรเลง บทเพลงพระราชนิพนธ์” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ทั่วภูมิภาคของประเทศได้มีเวทีในการแสดงความสามารถทางด้านดนตรี และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  นอกจากนี้ยังเป็นการปลูกจิตสำนึกในด้านความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของประเทศไทย ตลอดจนปลูกฝังเยาวชนให้รู้จักการทำความดี มีจิตอาสา เพื่อบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่สังคม ชุมชน และประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต โดยในปีนี้ได้มีวงดนตรีนักเรียนระดับมัธยมทั่วประเทศ ส่งผลงานเข้ามาในรอบคัดเลือกมากมาย และถูกคณะกรรมการคัดเลือกจนเหลือ 10 วงสุดท้ายในรอบชิงชนะเลิศ เพื่อชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อย่างถาวรเป็นปีแรก พร้อมชิงทุนการศึกษารวมกว่า 800,000 บาท ณ ลานอีเดน ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวิลด์ วันก่อน โดยมี คุณเพชร มาร์ , คุณพงศ์จักร พิษฐานพร (เอ๊ะ ละอองฟอง) และ คุณพิจิกา จิตตะปุตตะ (ลูกหว้า) ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินรางวัลอันทรงเกียรตินี้

ซึ่งผลการแข่งขัน “บทเพลงรักแห่งแผ่นดิน” ปีที่ 10 นี้มีถึง 8 รางวัล คือรางวัลนักดนตรียอดเยี่ยม ได้แก่ นายตรีเทพ บำรุงศิลป์ มือเปียโนวง DS.RU.BAND จาก รร.สาธิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) จ.กรุงเทพมหานคร , รางวัลนักร้องยอดเยี่ยม ได้แก่ น.ส. สุกัญญา คำชมภู นักร้องนำวง WS BAND จาก รร.วินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ จ.ลพบุรี โดยวง WS BAND นี้ยังคว้ารางวัล Popular Vote ไปครองอีก 1 รางวัลด้วย , รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 (รับถ้วยรางวัล และเงินรางวัล 100,000 บาท) ได้แก่ วงณัฐชัยธัช จาก รร.เตรียมอุดมศึกษา จ.กรุงเทพมหานคร , รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 (รับถ้วยรางวัล และเงินรางวัล 200,000 บาท) ได้แก่ วงอุดรพิทยานุกูล จาก รร.อุดรพิทยานุกูล จ.อุดรธานี นอกจากนี้แล้วยังมีรางวัลอื่น ๆ อีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นรางวัลปลอบใจ ที่มีถึง 5 รางวัล รวมไปถึงรางวัลชมเชยอีก 2 รางวัล ที่ทั้ง 10 วงในรอบชิงชนะเลิศนี้ต่างก็คว้าไปครองกันถ้วนหน้า โดยมี คุณภัทรพร เพ็ญประพัฒน์ และดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา 2 ผู้บริหาร บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด(มหาชน) พร้อมด้วย คุณปิยดา จงพยุหะ , คุณบุรณิน รัตนสมบัติ และ คุณดวงพร เที่ยงวัฒนธรรม 3 ผู้บริหาร บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) รวมไปถึงพลตรี พิเศษ ศิริเกษม รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก และพลโทสันติพงศ์ ธรรมปิยะ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก ให้เกียรติมอบรางวัลทั้ง 7 สาขาข้างต้น  ก่อนจะปิดท้ายด้วยการประกาศรางวัลชนะเลิศ ที่ต้องรับถ้วยรางวัลพระราชทานเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ไปครองถาวร พร้อมรับเงินรางวัล 300,000 บาท ซึ่งได้แก่ วง DS.RU.BAND จาก รร.สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) จ.กรุงเทพมหานคร พร้อมกันนี้ภายในงานยังเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าชมการแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระอัจฉริยภาพทางด้านดนตรีของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิต ภายใต้แนวคิด “๑ ทศวรรษ ร้องบรรเลง บทเพลงพระราชนิพนธ์” โดยนำเสนอผ่านเพลงพระราชนิพนธ์  รวมไปถึงการแสดงนิทรรศการเรื่องราวโครงการบทเพลงรักในปีที่ 1-9 ที่ผ่านมาอีกด้วย